Bericht:

Rubriek:

1 november 2002

wet- en regelgeving

MEP met scepsis onthaald

Het voorstel voor de stimuleringsregeling voor Milieukwaliteit van de electriciteitsproductie (MEP) is met teleurstelling ontvangen. De regeling vervangt de groene stroomregeling (REB).

De huidige regelingen hebben als nadeel dat een groot deel van de subsidies weglekt naar buitenlandse concerns. Schattingen komen uit op 200 miljoen euro per jaar. Voorgesteld wordt om bij afname van in Nederland geproduceerde groene stroom een vergoeding per kiloWattuur wordt betaalt als tegemoetkoming voor het kostprijsverschil tussen groene en grijze stroom. Er zijn verschillende MEP-tarieven, afhankelijk van waardoor de groene stroom wordt opgewekt. Het tarief voor AVI's en mengstromen is 2,4 cent per kWh. Daarbij is de voorwaarde dat dit naar rato van de zuivere biomassa is en de installatie een minimum elektrisch rendement heeft van 26%. Dit laatste staat zeer ter discussie, omdat van de huidige installaties alleen AZN hieraan voldoet. Het idee achter MEP wordt door het bedrijfsleven breed onderschreven. VNO-NCW is er zeer over te spreken omdat het weglekken van geld naar het buitenland wordt voorkomen, en een subsidieperiode van tien jaar wordt gegarandeerd. Maar er is scherpe kritiek op de uitwerking. Ten eerste over de zeer korte termijn waarop de Wet is ontwikkeld en zal worden ingevoerd; nog voor 1 januari. Verschillende vergoedingen zijn niet hoog genoeg, waardoor een aantal opties voor duurzame elektriciteit niet van de grond zullen komen. Een goede overgangsregeling ontbreekt, waardoor enkele bestaande projecten onrendabel worden. Voor de afvalsector is de rendementsnorm een enorme hobbel. Bovendien geldt de 10 jaar eis alleen voor installaties die inwerking zijn getreden na 1996. Bestaande AVI's kunnen dus maar gedurende korte tijd of in het geheel niet van de subsidie profiteren. Tijdens een hoorzitting zijn een zeer groot aantal vragen gesteld, waardoor de invoering waarschijnlijk vertraagd zal gaan worden.


Uitgeverij Noordhoek BV