Bericht:

Rubriek:

31 januari 2003

wet- & regelgeving

Nog geen elektronisch milieujaarverslag

In tegenstelling tot wat vorig jaar werd aangekondigd, zal het elektronische milieujaarverslag niet in 2003, maar pas in 2004 zijn intrede doen.

Hoewel het e-MJV bijna gereed is, zijn nog enkele aanpassingen nodig. Wel zal in 2003 een pilot starten om het e-MJV te testen en zo nodig te verbeteren. Aan de pilot zullen de provincies Zeeland en Noord-Brabant deelnemen. De deelnemende bedrijven aldaar krijgen apart bericht. Overige bedrijven ontvangen dit jaar dus nog de papieren format voor het MJV. Ook hierin zijn overigens enkele wijzigingen aangebracht. Zo is het model aangepast aan een aantal verplichte Europese rapportagerichtlijnen en aan het Oplosmiddelenbesluit. Daarnaast zijn de afvaltabellen gewijzigd.
Voor meer informatie: helpdesk FO-industrie, 070 - 312 03 60, mjvhelpdesk@fo-industrie.nl of www.vrom.nl/milieujaarverslag.


Uitgeverij Noordhoek BV