Bericht:

Rubriek:

17 maart 2003

beleid & uitvoering

Onderzoek stortplaatsen in eindfase

Het landelijk onderzoek naar voormalige stortplaatsen bevindt zich in de laatste fase. Eind van dit jaar moeten de resultaten bekend zijn.

De gegevens hiervoor zijn goeddeels afkomstig van de provincies, die elk een eigen provinciaal onderzoek doen. Die resultaten komen in een landelijke database op basis waarvan de begeleidingsgroep NAVOS (Nazorg Voormalige Stortplaatsen) de minister zal adviseren over de verdere aanpak van stortplaatsen. Overigens wees onderzoek in de provincie Gelderland, uitgevoerd door De Straat Milieuadviseurs, uit dat de meeste van de 147 oude stortplaatsen in de Achterhoek een te dunne deklaag hebben, hetgeen voor lekkages zorgt en een gezondheidsrisico voor de omgeving oplevert. Om zeker te weten om hoeveel belten het gaat en welke maatregelen nodig zijn, is inmiddels vervolgonderzoek in gang gezet.
Onderzoek in de provincie Noord-Brabant geeft aan dat de milieurisico's daar vaak minder ernstig zijn dan steeds werd gedacht. De provincie wil dan ook het hergebruik van de stortplaatsen (in totaal circa 600) bevorderen en hier subsidie voor verlenen. Gedeputeerde staten zien daarbij mogelijkheden voor woningbouw, bedrijven en kantoren, sport en recreatie, glastuinbouw en natuur.


Uitgeverij Noordhoek BV