Bericht:

Rubriek:

22 november 2002

Inzameling

PAGO krijgt allerlaatste kans

Na een mislukt overleg tussen de afvalsector en bedrijfsartsen over de periodieke arbeidskeuring voor inzamelaars, nemen de brancheverenigingen zelf het initiatief om de keuring geďntroduceerd te krijgen.

Het PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) moet een aanvulling vormen op de P90-norm. Deze norm bepaalt de maximale fysieke belasting voor huisvuilbeladers. De arbeidsinspectie handhaaft op die norm, maar er is veel kritiek op. Zo is de norm te generalistisch en kijkt niet naar het individu. Daarom is door BGZ-wegvervoer, NVRD en VNAO opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een onderzoeksmethode, die functiegericht per individu moet kijken wanneer sprake is van overbelasting. Op basis daarvan kan in individuele gevallen worden afgeweken van de groepsnorm. Die methode, PAGO genaamd, is inmiddels klaar, en moet door minimaal 20 bedrijfsartsen getest worden. Maar daar loopt het spaak. Om een vooralsnog onverklaarbare reden, tonen de bedrijfsartsen geen enkele vorm van interesse. Op 1 november was een bijeenkomst waarin bedrijfsartsen hun ervaringen zouden delen met de onderzoekers en opdrachtgevers. De bedrijfartsen ontbraken massaal, en er bleek nauwelijks begin te zijn gemaakt met het testen van de methodiek. Het is de tweede keer dat dergelijke desinteresse wordt getoond. Vorige herfst bij de start van de proef verliep de communicatie met de bedrijfsartsen ook al uiterst moeizaam.
De opdrachtgevers zijn de wanhoop nabij en hebben volgens André Donders van de VNAO "in niet mis te verstane woorden al hun ongenoegen uitgesproken". Nadat de achterban van TLN, NVRD en VNAO waren geraadpleegd werd besloten nog één keer een poging te doen "dit telkens vastlopende schip los te trekken". Maar nu zullen de opdrachtgevers zelf het initiatief daartoe nemen door een plan van aanpak te ontwikkelen en zelf de selectie van bedrijfsartsen en de dagelijkse leiding van het project te gaan verzorgen. BGZ-wegvervoer zal dit gaan coördineren. Begin volgend jaar moet er meer duidelijkheid zijn.


© Uitgeverij Noordhoek BV