Bericht:

Rubriek:

23 januari 2003

beleid & uitvoering

Prijs oorzaak stortverbod

De leegstand bij de AVI's is het gevolg van onenigheid over de prijs.

Dat antwoordt staatssecretaris Van Geel op vragen van het Kamerlid Koopmans (CDA). Vijf van de elf AVI's hebben in december te kennen gegeven een tekort in de aanvoer te verwachten in begin 2003. Het zou gaan om 100 duizend ton in de eerste vier maanden. De provincies hadden toen gevraagd om een overschot aan brandbaar afval te mogen storten. Dat dat overschot niet in de AVI's terechtkomt, is uitsluitend het gevolg van onenigheid over de prijs. De staatssecretaris heeft daarop geen ontheffing gegeven voor het storten van brandbaar huishoudelijk afval.


Uitgeverij Noordhoek BV