Bericht:

Rubriek:

5 februari 2003

wet- & regelgeving

Rotterdam voert eigen aanbestedingsregels in

De gemeente Rotterdam heeft een eigen aanbestedingsreglement voor werken ingevoerd. Het gemeentebestuur had hiertoe in juli 2002 besloten om de belangen van Rotterdam als opdrachtgever te versterken.

Van oudsher regelt het Uniform Aanbestedingsreglement (UAR) de rechtsverhouding tussen de gemeente als opdrachtgever en de gegadigden of inschrijvers voor een werk. De gemeente Rotterdam vindt de invloed van aannemersorganisaties hierin echter te groot en die van opdrachtgevers te klein. Bovendien verkiest de stad, bij een geschil met een aannemer, de gang naar de rechter boven een gang naar de Raad van Arbitrage, zoals voorgeschreven in het UAR. Volgens de gemeente heeft de Raad van Arbitrage de afgelopen jaren namelijk onvoldoende oog gehad voor de belangen van de opdrachtgever. Daarom is besloten tot het aanbestedingsreglement voor werken in Rotterdam (AWR 2002). Tevens behoudt de gemeente zich het recht voor om begrotingen van aannemers te controleren op mogelijke onregelmatigheden. Ook is nieuw dat Rotterdam de mogelijkheid openhoudt om aannemers, in bijzondere gevallen, een rekenvergoeding toe te kennen.


Uitgeverij Noordhoek BV