Bericht:

Rubriek:

28 februari 2003

bedrijfsnieuws

'Sabotage' bij Edelchemie ging per ongeluk

De vermeende sabotagedaad bij de Limburgse afvalverwerker Edelchemie te Heel blijkt een fout te zijn van een personeelslid van het bedrijf.

Enkele weken geleden werd Limburg opgeschrikt door het nieuws dat Edelchemie slachtoffer was geworden van sabotage en werd gevreesd voor bodemverontreiniging en vervuild drinkwater. Naar aanleiding van een brief van directeur Nevels aan zijn medewerkers, had provinciale-statenlid M. Martens van de Ouderenunie de kat de bel aangebonden. Edelchemie staat al langer ter discussie wegens illegale opslag van gevaarlijk afval. De aanvankelijke suggestie dat iemand het bedrijf zou zijn binnengedrongen en moedwillig een regelkraan van een van de ovens verkeerd bediend zou hebben, is niet bewaarheid. Het blijkt te gaan om een personeelslid dat een foutje heeft gemaakt. Dit neemt niet weg dat Edelchemie om meerdere redenen haar leven moet beteren. Hoewel van sabotage geen sprake was, heeft de discussie hierover wel opnieuw een aantal zaken op scherp gesteld. Zo wacht Edelchemie een boete van negen miljoen euro als het bedrijfsterrein niet binnen een half jaar ontdaan is van illegaal chemisch afval. Bovendien kwam aan het licht dat enkele gebouwen op het terrein zonder vergunning zijn gebouwd. Het bedrijf krijgt twee maanden de tijd om hiervoor de juiste vergunning aan te vragen.


Uitgeverij Noordhoek BV