Bericht:

Rubriek:

14 januari 2003

beleid & uitvoering

SAM-regeling gaat derde jaar in

De Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering (SAM) voor 2003 is open. Het is het derde achtereenvolgende jaar waarin gemeenten subsidie kunnen aanvragen om een extra impuls te geven aan het terugdringen van afval bij huishoudens en bedrijven en aan energiebesparing bij bedrijven.

Het afgelopen jaar hebben, evenals in 2001, gemeenten massaal gebruikgemaakt van deze VROM-regeling. In 2002 zijn hiermee 81 projecten gesubsidieerd die op het bedrijfsleven gericht zijn en 77 die huishoudens als doelgroep hebben. Voor bedrijven zijn het verbeteren van de vergunningverlening en handhaving van afvalpreventie, afvalscheiding en energiebesparing subsidiabele activiteiten. De subsidie voor het huishoudelijke afval is bedoeld voor preventie en gescheiden inzameling. In totaal maken momenteel ruim driehonderd gemeenten gebruik van SAM.
Gemeenten, milieudiensten en samenwerkingverbanden kunnen tot 15 oktober 2003 subsidieaanvragen en projectvoorstellen indienen. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
Voor meer informatie: Novem Helpdesk, 030 - 239 35 33 of www.duurzaamondernemen.novem.nl.


Uitgeverij Noordhoek BV