Bericht:

Rubriek:

25 oktober 2002

bedrijfsnieuws

Stofzuiger Almere moet brandveiliger

Het ondergrondse afvalsysteem in het centrum van Almere is volgens het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding Arnhem (NIBRA) niet helemaal brandveilig te noemen.

Bij dit ondergrondse afvaltransportsysteem wordt het afval vanuit diverse plekken als het ware weggezogen door een centrale 'stofzuiger'. Het NIBRA heeft in opdracht van de gemeente de brandveiligheid van het systeem onderzocht en adviseert om een aantal aanvullende maatregelen te nemen ter voorkoming van brand en de uitbreiding daarvan. Ook is een calamiteitenplan gewenst. Tenslotte stelt het NIBRA voor om aanvullend onderzoek te doen naar mogelijke gezondheidsrisico's van het systeem. Het college van burgemeester en wethouders neemt de aanbevelingen van het instituut over.


Uitgeverij Noordhoek BV