Bericht:

Rubriek:

4 december 2002

jurisprudentie

Stort Smink mag uitbreiden van Raad van State

Stortplaats Smink in Amersfoort mag uitbreiden. De Raad van State is van mening dat de ingediende beroepen hiertegen grotendeels ongegrond zijn.

De provincie Utrecht verleende in augustus 2000 vergunningen voor de uitbreiding. Met name omwonenden, verenigd in de actiegroep GUS (Geen Uitbreiding Stort) hadden hier bezwaar tegen en tekenden beroep aan. GUS achtte de uitbreiding niet noodzakelijk en vond de voorgenomen milieumaatregelen onvoldoende. De Raad van State oordeelde echter dat de noodzaak van de uitbreiding voldoende was aangetoond en de maatregelen ter bescherming van grondwater en tegen geur- en geluidsoverlast afdoende zijn. De provincie is blij met de uitspraak, omdat hiermee de continuļteit van de verwijdering van afvalstoffen voor een langere periode gewaarborgd blijft.


© Uitgeverij Noordhoek BV