Bericht:

Rubriek:

25 april 2003

verwijdering

Stort Zevenbergen wellicht weer open

De gemeenteraad van Moerdijk is gedeeltelijk aan de wens van Essent Milieu tegemoetgekomen door de heropening van de stortplaats toe te staan voor een periode van vijf jaar.

Essent wil de stortplaats als overloop gaan gebruiken voor AZN en de komende tien jaar één miljoen m3 storten. Daarnaast zal bedrijfsafval gestort gaan worden. De stortplaats in Zevenbergen is vorig jaar gesloten nadat de vergunde capaciteit van 1,6 miljoen was bereikt. Nu wil Essent één miljoen m3 stortcapaciteit van de Spinder overbrengen naar Zevenbergen. Het LAP staat ruil van stortcapaciteit tussen stortplaatsen in principe toe. Woordvoerder Dirrix: "Zevenbergen is een moderne stortplaats, die bij de aanleg al zo is ingericht dat er meer gestort kan worden dan nu het geval is. Gezien de ligging is het logistiek gunstiger afval van AZN daar naartoe te brengen." De gemeente wil de stort echter niet voor tien jaar openstellen, maar voor vijf jaar, met een onderhandelmarge van nog eens twee jaar. "Of dat voor ons voldoende is moeten we nog bezien", zo stelt Dirrix. "De kosten die je moet maken voor het heropenen, denk alleen al aan de vergunningen, zullen dan sneller moeten worden afgeschreven. Binnen vijf jaar kunnen wij in ieder geval nooit de miljoen ton storten. Daarvoor is een langere tijd nodig." De gemeente Moerdijk kijkt ambivalent tegen de opening aan. Aan de ene kant zullen de stortactiviteiten overlast gaan veroorzaken. Aan de andere kant krijgt de gemeente minimaal 1,8 euro ongemakkentoeslag per ton. Als dat geld niet binnenkomt, ontstaat een gat in de begroting.


© Uitgeverij Noordhoek BV