Bericht:

Rubriek:

1 november 2002

bedrijfsnieuws

Vagron ligt grotendeels plat

De ultramoderne afvalfabriek Vagron in Groningen ligt tweeŽnhalf jaar na de ingebruikname nog steeds grotendeels plat en lijdt zwaar verlies.

De vergistingsinstallatie werd in 1999 in gebruik genomen en vervolgens officieel geopend door Koningin Beatrix. De installatie liep echter al snel vast door zand en stenen. Met een wasinstallatie leek het probleem even verholpen, maar al gauw bleek ook dat een illusie. Omdat de Vagron het groene en grijze huisvuil kon scheiden, is de gescheiden inzameling hiervan in een groot deel van de stad Groningen afgeschaft. Nu dat groene afval niet verwerkt kan worden, komt het op de stortplaats terecht, hetgeen Vagron forse boetes van het rijk oplevert. De eigenaren van de installatie, Vagron, Essent en Grontmij lijden al met al een miljoenenverlies, hetgeen zal leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing voor burgers.


© Uitgeverij Noordhoek BV