Bericht:

Rubriek:

27 maart 2003

beleid & uitvoering

Van Geel prefereert reinigen grond boven immobiliseren

Staatssecretaris Van Geel blijft bij zijn standpunt dat het beter is verontreinigde grond te reinigen dan te immobiliseren. De Tweede Kamer had om een heroverweging gevraagd.

Hij wil immobiliseren daarom niet opnemen als minimumstandaard voor verontreinigde grond, ook niet als deze ernstig verontreinigd is. Gereinigde grond kan op verschillende plaatsen en manieren worden toegepast. De toepassing wordt geregeld in het bouwstoffenbesluit. Verontreinigde grond waarin de vervuiling is ge´mmobiliseerd, heeft een beperktere toepasbaarheid en vereist extra controle en nazorg. De verschillende methoden van reinigen, thermische, biologische en natte reiniging, hebben verschillende kostenstructuren en effectiviteit. Zo kost thermische reiniging 35 tot 60 euro per ton met een effectiviteit van 80 tot 99 procent en biologische en natte reiniging 20 tot 40 euro (effectiviteit 65-85 procent). Immobiliseren kost 30 tot 45 euro per ton. Voor grond die niet reinigbaar is, is immobilisatie wel de minimumstandaard. Ruim 90 procent van de twee miljoen ton gereinigde grond die jaarlijks vrijkomt dient als ophoogmateriaal ter vervanging van zand. Niet-reinigbare grond komt met ongeveer 500 duizend ton vrij.


ę Uitgeverij Noordhoek BV