Bericht:

Rubriek:

27 maart 2003

beleid & uitvoering

VROM past de exportregels aan

De criteria voor bezwaar tegen export of import van afvalstoffen voor verwijdering zijn versoepeld.

Op 13 februari heeft het Europese Hof een tweetal uitspraken gedaan die van invloed zijn op het Nederlandse exportbeleid. De uitspraken geven duidelijkheid over het onderscheid nuttige toepassing (met name als brandstof voor energie-opwekking) en verbranden. Het in het LAP opgenomen onderscheid tussen die twee, komt niet overeen met die uitspraak. Daarom zal dit worden aangepast, nadat overleg heeft plaatsgevonden met het bedrijfsleven en met andere overheden en buurlanden. Inmiddels worden de uitspraken van het Europese Hof al gebruikt voor het afgeven van beschikkingen voor grensoverschrijdend transport. Er wordt nu in de praktijk alleen bezwaar tegen de im- en export gemaakt wanneer een specifieke verwijderingsstructuur daardoor in gevaar komt. Te denken valt aan de AVI's. Zo zal bezwaar worden gemaakt tegen de uitvoer van onbehandeld huishoudelijk afval voor verwijdering. Er wordt geen bezwaar gemaakt tegen uitvoer van hoogcalorisch afval, zoals hout en kunststof, voor verbranding in een buitenlandse AVI. Nederland heeft daarvoor immers geen specifieke verwijderingsstructuur.
Verder antwoordt staatssecretaris Van Geel op vragen van de Tweede Kamer dat er inderdaad niet altijd voldoende capaciteit in Duitsland is om geŽxporteerd afval te verwerken. De handhaving wordt verbeterd.
Eind vorig jaar waren er berichten dat afval dat naar Duitsland geŽxporteerd werd direct na aankomst door de sorteerhal wordt gereden en via de achterdeur op de stort belandt. Daarop zijn bedrijven extra onderzocht en zijn met de Duitse partners de bedrijven bezocht waar het afval naartoe werd gebracht. In een aantal gevallen bleek de verwerking niet conform de verleende toestemming plaats te vinden. Uitgezocht wordt nu of hetgeen is aangetroffen voldoende is om juridische stappen te ondernemen tegen de bedrijven.


© Uitgeverij Noordhoek BV