Bericht:

Rubriek:

17 april 2003

verwijdering

Warmte van AVR naar Kerr-McGee

De komende vijftien jaar levert AVR-Rozenburg minimaal zestien ton stoom per uur aan buurman Kerr-McGee Pigments.

Kerr-McGee wekte de stoom voorheen zelf op met aardgas. Dit is nu overbodig, waardoor zeker 9500 ton minder CO2 per jaar wordt uitgestoten. De samenwerking levert zo een bijdrage aan de milieudoelstelling van beide bedrijven. Voor AVR heeft het als bijkomend voordeel dat het teveel aan warmte dat vroeger gewoon werd afgekoeld, nu nuttig kan worden ingezet voor de productie van stoom. Hierdoor neemt het energetisch rendement van de ovens aanzienlijk toe. Natuurlijk wordt het grootste deel van de stoom die AVR produceert geleid naar de turbines om elektriciteit op te wekken voor ongeveer 300 duizend huishoudens.


Uitgeverij Noordhoek BV