Bericht:

Rubriek:

06 februari 2003

inzameling

Zoetermeer in het rood door diftar

De gemeente Zoetermeer dreigt over twee jaar miljoenen te verliezen. Een van de oorzaken is het afketsen van het diftarproject.

Vorig jaar werd na langdurig gekrakeel de invoering van diftar in de gemeente definitief geschrapt. Het project bleek gaandeweg de voorbereidingen niet financieel haalbaar. In plaats van een afvalreductie van 15 procent, zoals oorspronkelijk begroot, werd eind vorig jaar zelfs een vermindering van 27 procent als te laag geschat om de operatie budgettair neutraal te laten verlopen. Afgelopen november viel het besluit om te stoppen met het diftarproject. Toen al was duidelijk dat dit aanzienlijke kosten met zich mee zou brengen. Alleen al voor de proefperiode moest de komende jaren twee miljoen euro op tafel komen. Duidelijk is nu dat na 2005 een gat valt van tien miljoen euro. Bovendien heeft Zoetermeer nog andere zorgen. Zo dalen de opbrengsten van het grondbedrijf en krijgt de gemeente minder geld van het rijk.


Uitgeverij Noordhoek BV