NOH-programma definitief ten einde

Een congres vormde het slotakkoord van het Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik van Afvalstoffen, beter bekent als NOH. Het programma wordt opgeheven door bezuinigingen van EZ en VROM.

Bericht:

Rubriek:

18 november 1997

Hergebruik

Het NOH-programma startte in 1985 en heeft uiteindelijk 700 projecten opgeleverd voor preventie en hergebruik van afval. De beheerders van het programma, NOVEM en RIVM, kijken redelijk tevreden terug op de afgelopen 12 jaar. Zo wordt de toenemende belangstelling vanuit de afvalverwerkers voor het terugwinnen van energie uit afval mede op conto van het NOH-programma geplaatst.

Gedurende de eerste jaren werd vooral gekeken naar grootschalige end-of- pipe technieken als afvalverbranding en composteren. In de afgelopen jaren werd het accent meer gelegd op ketengeïntegreerde projecten. Het einde van het NOH-programma wil nog niet zeggen dat er niets meer wordt gedaan aan preventie en hergebruik. Onderdelen van het NOH-programma zijn ook terug te vinden in andere programma's van de NOVEM, zoals het programma Preventie & Hergebruik en Integraal Ketenbeheer (IKB).

 


© Uitgeverij Noordhoek BV