EDAH stopt met retourlogistiek

Edah Supermarkten gaat op initiatief van de Stichting Knapzak na een proef in een aantal filialen in alle 318 winkels folie en papier/karton gecombineerd afvoeren.

Bericht:

Rubriek:

25 november 1997

Inzameling

Met Kras Recycling is een vijf-jarig contract afgesloten voor de stroom transportverpakkingen uit zowel de winkels als de distributiecentra. In elk filiaal is dit wekelijks gemiddeld 10 m3 en 2 m3 folie. Tot dusver voerde Edah in retourlogistiek met kleine rolcontainers alle papier/karton af naar haar distributiecentra. Folie-inzameling bleef in hoofdzaak beperkt tot die centra zelf. Edah heeft nu afscheid van deze methode genomen en bereikt nu met een minimaal ruimtebeslag van ca. 5 m2 per filiaal een efficiëntere afvoer.

Twee keer per week halen kraakperswagens van Kras Recycling, Van Gansewinkel, Icova en Revako Recycling in elk filiaal en distributiecentrum folie en papier/karton op. Voor folie-inzameling is gekozen voor Knapzak, een 300 liter transparante zak die wordt opgehangen in een open buisframe, waardoor zichtcontrole en schone inzameling van alle verpakkingsfolie (LDPE en LLDPE) is gewaarborgd. Papier/karton gaat in een 2,5 m3 verrijdbare open gaaskooi.

Met het inzamelsysteem beantwoordt Edah voor 90 procent van al haar eenmalige transportverpakkingen aan de richtlijnen van het onlangs gepubliceerde GIBA-programma. Zowel Kras Recycling als Knapzak verwachten dat in de nabije toekomst meer bedrijfsketens en andere sectoren voor dit systeem van de 'kortste weg naar de recyclingindustrie' te kiezen. In de zogenaamde kantoren-winkels-diensten-bedrijven-sector komt jaarlijks 260.000 ton kunststof verpakkingsafval vrij waarvan 60% folie.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV