IPO bepleit een nazorgfonds

Tussen de provincies bestaan momenteel veel verschillen in tarieven voor storten. Per 1 januari 1999 vervallen de provinciegrenzen voor brandbaar afval, en op langere termijn zullen ook de grenzen voor het storten van onbrandbaar afval gaan vervagen. Het IPO signaleert in haar krant Milieuwerk dat hierdoor de kans bestaat dat afvalstromen worden omgebogen naar de stortplaatsen met de laagste tarieven.

Bericht:

Rubriek:

15 december 1997

Beleid & uitvoering

Sommige provincies lopen dan het gevaar onvoldoende nazorggelden binnen te krijgen voor een goede nazorg van de stortplaatsen of dat de nazorgheffingen onevenredig zullen stijgen. Het IPO suggereert een interprovinciaal nazorgfonds te vormen. Het IPO wenst de haalbaarheid van een dergelijke fonds te onderzoeken.

De provincies worden financieel, bestuurlijk en organisatorisch eindverantwoordelijk voor de nazorg van stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 nog afval is gestort.

Meer infomratie bij de heer F. Tuerlings, provincie Noord-Brabant, telefoon 073-6812469

 


© Uitgeverij Noordhoek BV