Stortplaatsexploitanten op de regiseursstoel

De stortplaatsexploitanten die verenigd zijn in de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV) willen de grote veranderingen die plaatsvinden in de stortsector regisseren. Van een traditionele nutssector wil de sector storten toegroeien naar een geconditioneerde maakt.

Bericht:

Rubriek:

16 december 1997

Beleid & uitvoering

Hierin heeft de sector de zorg voor een milieuhygiënisch en bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie van de stortplaatsen. De overheid beperkt in deze structuur haar taken voornamelijk tot het waarborgen van de continuïteit en het stellen en handhaven van milieuregels.

Hoe deze verandering kan plaatsvinden heeft de VVAV weergegeven in het rapport 'Storten in balans, visie op het landelijke storten'. Meer informatie bij de VVAV, telefoon 030-2323030.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV