Stijgende trend kunststofrecycling

De kunststof-recyclingindustrie heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Tot die conclusie komt de Nederlandse Federatie Kunststoffen. De NFK heeft in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) voor de derde maal de kunststof-recyclingstromen in Nederland in kaart gebracht.

Bericht:

Rubriek:

18 december 1997

Hergebruik

Uit het onderzoek blijkt dat de kunststof-recyclingindustrie in 1996 een verdere groei van activiteiten en herverwerkt volume heeft laten zien. Rond 1993/1994 werd circa 270.000 ton recycled. In 1996 was dit gestegen tot 400.000 ton. Verwacht wordt dat de recyclingstromen in de toekomst verder zullen stijgen, waarbij met name meer kunststofreststoffen uit Nederland zelf zullen komen. Deze ontwikkeling is mede het gevolg van de invoering van het Convenant Verpakkingen II.

Van de totale hoeveelheid ingenomen kunststofreststoffen kwam 35 procent uit Nederland en 60 procent uit het buitenland. Daarnaast is 5 procent nieuw kunststofmateriaal toegevoegd ten behoeve van de herverwerking. Het rapport 'Kunststofrecycling 1996' is te bestellen bij de NFK.

De kunststof-recyclingbranche is sinds 1989 als sectie georganiseerd binnen de NFK. In december 1997 is de Vereniging van Kunststof Recyclers (VKR) opgericht. De VKR behartigt de belangen van bedrijven die gebruikte kunststofproducten of -reststoffen inzamelen, sorteren, malen en/of herverwerken.

Meer informatie bij NFK, telefoon 070-3175490.

 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV