Aantal meldingen bij LMA begint goed op gang te komen

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) heeft in 1997 voor het eerst zijn handen behoorlijke vol gehad aan de stroom meldingen. Niet alleen zijn veel formulieren aangeboden, vooral het aantal fouten bezorgde het LMA veel werk.

Bericht:

Rubriek:

2 januari 1998

Beleid & uitvoering

Ruim 30.000 papieren omschrijvingsformulieren zijn bij het LMA aangeleverd, waarvan ruim de helft direct kon worden verwerkt. De overige formulieren bevatten fouten. Drie fouten werden het meest gemaakt. Inzamelaars die hun goederen bij een verwerker afgeven gaven bij het hokje "locatie van herkomst" niet op "diverse locaties uit de provincie ..." zoals zou moeten. Daarnaast werd in het vak 'inzamelaar/vervoerder' beide vermeld in plaats van een van beide. Tot slot werd door inzamelaars nog wel eens een andere verwijderingsmethode ingevuld dan H.01 "inzamelen". De formulieren die fouten bevatten werden teruggestuurd of gefaxt om te worden gecorrigeerd.

Ook de verwerking van elektronisch gemelde omschrijvingsformulieren liep niet vlekkeloos. Het LMA liep hier tegen een aantal technische problemen aan die de verwerking bemoeilijkten.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV