Twente composteert ook bedrijfsafval

Met ingang van 2 januari verwerkt de Regio Twente ook GFT-afval van bedrijven tot compost op het afvalverwerkingsterrein Boeldershoek.

Bericht:

Rubriek:

2 januari 1998

Verwijdering

Tot dusver werd alleen GFT-afval van huishoudens verwerkt. Verwerking van organisch afval van bedrijven stond de milieuvergunning niet toe en bovendien was de capaciteit van de installatie daarvoor ook niet voldoende. Het afgelopen jaar is de composteringsfabriek ingrijpend veranderd. De bestaande installatie, waarbij met transportbanden de tunnels volautomatisch werden gevuld en geleegd, bleek te storingsgevoelig. Bovendien bleek de kwaliteit van het eindproduct niet voldoende. Bovendien moest door de beperkte capaciteit van de installatie de verwerkingstijd kort worden gehouden, waardoor de compost niet genoeg was uitgerijpt. En dat ruik je.

Shovel

Het materiaal wordt nu met een shovel in de tunnels gebracht. Bijkomend voordeel is dat dan ook meer GFT-afval in de tunnels kan worden gedeponeerd. Daardoor stijgt de verwerkingscapaciteit. Voor de aanpassing kon maximaal 1200 ton worden verwerkt. Nu is dat 1600 ton, en de kwaliteit van de compost is aanmerkelijk verbeterd, waardoor de stank is verminderd.

Naar verwachting wordt de nieuwe vergunning voor de verwerking van organisch bedrijfsafval vanaf februari 1998 van kracht. Tot die tijd is toestemming gegeven om GFT-afval van bedrijven te composteren, dat qua samenstelling vergelijkbaar is met het GFT-afval van huishoudens. Gedacht wordt aan afval uit kantines, keukenafval van restaurants, ziekenhuizen en andere grootkeukens. Nadat de nieuwe vergunning is afgegeven zullen ook andere reststromen kunnen worden verwerkt. Het tarief is vastgesteld op 120 gulden per ton.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV