Langdurig werklozen vinden werk bij Recycle Centrum Soest

Vijftien werkzoekenden hebben een arbeidscontract getekend voor een jaar bij Recycle Centrum Soest (RCS). Het is de bekroning op een vier maanden durende opleiding tot geschoold Recycle medewerker.

Bericht:

Rubriek:

4 februari 1998

Bedrijfsnieuws

Op initiatief van de gemeentelijke Sociale Dienst en bureau Ecosol is in samenwerking met het RCS in september een project gestart om werkzoekenden op te leiden als Recycle medewerker. Zestien personen, allen minstens een jaar werkloos, begonnen aan het project. Door scholing en het opdoen van praktijk ervaring bij verschillende afval recyclebedrijven in de regio werden zij getraind in het vak. De deelnemers kregen eerst ruim de gelegenheid zich te oriënteren in het werk van de afvalverwerking. Daarnaast liepen zij stage bij RCS, volgden vakscholing en werden getraind in algemene en sociale vaardigheden. Ogenschijnlijk eenvoudige zaken als het trainen 'op tijd komen' en het beheersen van verzuim bleken van wezenlijk belang.

Voor RCS was nieuw personeel noodzakelijk door de uitbreiding die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Onlangs werd nog een nieuwe sorteerhal in gebruik genomen. Dit project gaf RCS de mogelijkheid om met subsidie van het Europees Sociaal fonds de deelnemers goed op te leiden. Door die opleiding zijn de werknemers beter gemotiveerd, zo is de bedoeling, dan bijvoorbeeld uitzendkrachten. Bovendien geven dit soort projecten ook andere mogelijkheden voor subsidie, zoals de Melkertbanen.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV