Slib in jachthavens voor rekening van recreanten

Het ‘schonen’ van de waterbodems in jachthavens zal in de praktijk door de recreatievaart moeten worden betaald. Maatregelen zullen worden genomen om de kosten daarvoor zo beperkt mogelijk te houden.

Bericht:

Rubriek:

11 februari 1998

Beleid & uitvoering

Dit schrijft minister Jorritsma aan de KNWV, ANWB en HISWA. De verenigingen hadden met de minister overleg aangevraagd om de milieuproblematiek in de recreatievaart te bespreken. Zij stelt voor om de initiatieven voor de kostenbeheersing eerst in gang te zetten en op basis van de resultaten later een overleg te voeren.

Volgens Minister Jorritsma gaf het rapport 'Nautische baggerproblematiek jachthavens' destijds een goed beeld van de te verwachten kosten. Deze werden door verontreiniging van baggerspecie, destijds geschat op een half miljard, en komen eerst voor rekening van de veroorzaker, dan voor de gebruiker en daarna voor de overheid. Zij blijft van mening dat ondanks dat de veroorzaker van de verontreiniging in de praktijk nauwelijks aansprakelijk kan worden gesteld, niet de overheid de kosten op zich zou moeten nemen. Daarmee ligt dus een belangrijk deel van het probleem toch bij de recreatievaart als gebruiker van de haven. Wel, zo schrijft zij in de brief, zijn verschillende initiatieven ondernomen om de kosten te beheersen. Zij schrijft onder andere:

  • Betaalbare stort- en verwerkingcapaciteit voor baggerspecie. Daarvoor is de toegankelijkheid van het Slufterdepot vergroot, zal het IJsseloogdepot medio 1998 gereed komen en is die stortcapaciteit tegen kostprijs beschikbaar.
  • Rijkswaterstaat helpt mee in het zoeken naar combinatie van werkzaamheden in jachthavens en de doorgaande rijksvaarwegen, waardoor de kosten worden beperkt.
  • Financiering van (water-)bodemsaneringen wordt nu ook mogelijk met Groenbeleggen.
  • Afvalstortbelasting voor baggerspecie is uitgesteld tot 2000/2001.
  • Het verspreiden van matig verontreinigde baggerspecie van klasse 2 na 2000 blijft mogelijk en er zijn geen kostbare verwerkingstechnieken voor ernstig verontreinigde baggerspecie verplicht.
  • Het recente Kabinetsstandpunt over de vernieuwing van het bodemsaneringsbeleid biedt ook ruimte voor de baggerproblematiek in jachthavens.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV