Denen winnen energie uit organisch huisvuil

De Deense gemeente Herning wint energie uit de organische fractie van huisvuil. Voornamelijk het GFT wordt hiervoor vergist.

Bericht:

Rubriek:

20 februari 1998

Nuttige toepassing

Voor de opwekking van de energie wordt het gescheiden ingezamelde GFT-afval verkleind en gedeeltelijk ontdaan van verontreinigingen, zoals plastic, glas en metaal. Vervolgens wordt het gemengd met vloeibare mest en gedurende zestien dagen vergist bij een temperatuur van 55 C. Het biogas dat hierbij vrijkomt, dient als brandstof voor de warmtekrachtinstallaties van het lokale stadsverwarmingssysteem. Dit systeem levert warmte aan de ruim 50.000 inwoners en kan worden gestookt met zowel fossiele als alternatieve brandstoffen zoals biogas, houtchips, stro-afval en stortgas.

Het organische materiaal dat overblijft na het vergistingsproces, wordt verder gezuiverd van plastic en andere verontreinigingen en afgezet als meststof. Uit metingen blijkt dat het materiaal voldoet aan de normen voor meststoffen. Zo bevat het nauwelijks onafbreekbare materialen en ziekteverwekkende organismen, en is ook het gehalte aan zware metalen minimaal. De twee vergistingsinstallatie in Herning kunnen per jaar ruim 180.000 ton organisch materiaal verwerken. De energie-inhoud van het vrijkomende biogas is voldoende om 2,3 MegaWatt elektriciteit op te wekken en 3,1 MW warmte te produceren.

Het project in Herning is beschreven in de onlangs verschenen CADDET Renewable Newsletter.. De CADDET Renewable Newsletter, issue 4/97 is gratis en kan worden besteld bij het National Team Caddet, Novem, mw. F. Somers, postbus 17, 6130 AA Sittard, tel. 046 - 420 23 37, fax 046 - 452 82 60 of via e-mail nlnovfso@ibmmail.com

 


© Uitgeverij Noordhoek BV