Subsidie op aanschaf milieu-apparatuur

Het ministerie van VROM heeft een nieuwe Milieulijst gepubliceerd, waarmee ondernemers die de apparaten op deze lijst aanschaffen hun investering vrij kunnen afschrijven. 123 soorten van apparatuur voor afvalverwerking zijn in de lijst opgenomen, waarvan 7 voor het eerst.

Bericht:

Rubriek:

27 februari 1998

Beleid & uitvoering

 

De regeling vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) is sinds 1991 van kracht. De regeling stimuleert milieu- en energie-investeringen en versnelt de introductie van nieuwe technieken. Ondernemers die investeren in de bedrijfsmiddelen die op de lijst voorkomen, kunnen zelf beslissen wanneer zij deze investeringen van de winst afschrijven. Daarmee wordt de fiscale winst beïnvloed, waardoor over een jaar minder inkomsten- of vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald. Het fiscale voordeel dat daarmee te behalen is bedraagt minimaal veertig procent.

De VAMIL-regeling is lange tijd niet erg populair geweest. Vooral in de begin jaren schitterde de regeling door zijn onbekendheid. Dat is inmiddels veranderd. In 1995 investeerden 6216 bedrijven voor 764 miljoen gulden. In 1996 maakten reeds 8300 bedrijven gebruik van de VAMIL-regeling en bedroegen de investeringen 890 miljoen gulden. Voor 1997 wordt een sterke stijging verwacht. Maar liefst 13000 meldingen voor de VAMIL-regeling zijn binnen gekomen voor een totaalbedrag van 1,2 miljard gulden. De groei is vooral ontstaan door de flinke toename van het aantal energiebesparende investeringen. Dit wordt mede veroorzaakt door een gecombineerd gebruik van de VAMIL en de EIA. Deze laatste is een zelfde soort van regeling van het ministerie van Economische zaken, maar dan gericht op investeringen voor energiebesparing en duurzame energie.

Jaarlijks wordt een nieuwe lijst samengesteld van bedrijfsmiddelen die voor de regeling in aanmerking komen. Voor de Milieulijst van 1998 zijn ruim 400 suggesties ingediend, daarvan zijn uiteindelijk slechts 39 van opgenomen in de nieuwe lijst.

Bedrijven kunnen de brochure met de Milieulijst 1998 gratis aanvragen bij het Distributiecentrum VROM, telefoon 079-3449.449 onder vermelding van het distributienummer 22607.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV