Huisvuilcentrale Noord-Holland en EDON gaan samenwerken

Huisvuilcentrale Noord-Holland en de EDON Groep hebben een intentieverklaring ondertekend voor een toekomstige intensieve samenwerking. De komende periode zal de verklaring worden uitgewerkt tot een plan van aanpak, waarin de strategische samen-werking op diverse terreinen zal worden vastgelegd.

Bericht:

Rubriek:

6 maart 1998

Bedrijfsnieuws

De ondernemingen willen gaan samenwerken omdat de verhoudingen op de Nederlandse afvalmarkt ingrijpend zijn gewijzigd. Schaalvergroting in binnen- en buitenland en het verdwijnen van de provinciegrenzen als sturingsinstrument worden als andere oorzaken genoemd. De samenwerking zal zich concentreren op de gebieden van beleidsontwikkeling, acquisitie van afval, ontwikkeling van nieuwe toepassingen en technieken en de optimalisering van logistieke voorzieningen. Met de samenwerking willen de bedrijven een krachtiger positie op de afvalmarkt realiseren en hun eigen bedrijfsvoering versterken.

De Huisvuilcentrale Noord-Holland richt zich op de verwerking van afvalstromen die voor scheiding, compostering en verbranding in aanmerking komen binnen het gebied Noord-Holland en Flevoland. De EDON Groep is actief op het gebied van energiedistributie, afval en milieu, kabel en telecommunicatie in Noord- en Oost-Nederland. Voor de afvalactiviteiten is de dochter Hanze Milieu opgericht.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV