Tarieven voor storten en verbranden in het noorden gelijk getrokken

De noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel verenigd in het NAO hebben gelijke maximale en minimale tarieven voor het storten of verbranden van brandbaar afval vastgesteld.

Bericht:

Rubriek:

6 maart 1998

Verwijdering

Het probleem in het NAO wordt gevormd door drie zaken: de vulling van de relatief dure (G)AVI's tegen een redelijk tarief, de exploitatieproblemen van stortplaatsen, het streven naar meer vergelijkbare tarieven binnen het NAO en de verdeling over de provincies van het overschot aan brandbaar afval, dat nu gestort wordt. Voor dit laatst is nu een afspraak gemaakt, waarbij Friesland, Groningen en Drenthe ieder een gelijk deel nemen en Overijssel 1,5 maal die hoeveelheid. De ovens kunnen goed worden gevuld, omdat brandbaar afval nu in overvloed aanwezig is. Door het AOO-verdeelplan is immers afgesproken dat pas een ontheffing van het stortverbod voor brandbaar afval wordt gegeven als de ovens vol zijn. Het probleem wordt gevormd door het tarief. Nieuwe installaties als de GAVI Wijster en de aviTwente zijn aan de dure kant. Het valt niet mee niet-gecontracteerd afval tegen een aanvaardbaar tarief te krijgen, omdat volgens het NAO elders nog dumpprijzen voorkomen.

Daarom heeft het NAO nu een akkoord afgesloten met de in het NAO betrokken partijen voor minimumprijzen. Al het brandbare, niet-gecontracteerde afval dat in het NAO-gebied voor eindverwerking wordt aangeboden kost in 1998 maximaal f. 218 tot minimaal f. 185. Of het nu wordt gestort of verbrand.

Voor de aviTwente is dan nog een probleem: om de oven optimaal te laten draaien is daar behoefte aan meer huishoudelijk afval, dat een lagere warmte-inhoud heeft dan bedrijfsafval. De VAM zal in die behoefte gaan voorzien. Daar moet wel geld bij, omdat de VAM dit afval tegen een lagere prijs heeft gecontracteerd en het ook nog vervoerd moet worden. Dit gat zal worden gedicht door een korting te geven aan stortplaatsbeheerders, die nu door het akkoord extra afval zullen krijgen.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV