PET heeft nu ook zijn eigen stichting

De Stichting Kringloop PET is opgericht. Initiatiefnemers willen de kennis over PET verbeteren door voorlichting over gebruik en hergebruik van deze kunststof en de technologische ontwikkelingen die met hergebruik samenhangen.

Bericht:

Rubriek:

6 maart 1998

Bedrijfsnieuws

Volgens de initiatiefnemers is de onbekendheid met de eigenschappen van het product en de groeiende mogelijkheden voor toepassing en hergebruik de directe aanleiding. Teruggewonnen PET heeft zich in hoog tempo ontwikkeld van een afvalstof tot een waardevolle grondstof met een economische betekenis. PET is een grondstof voor textiel en verpakkingen. Gerecycleerd PET kan nu ook voor deze toepassingen worden gebruikt. De marktvraag voor hergebruikt PET is op dit moment groter dan de beschikbare hoeveelheid. Technologisch zijn er steeds minder belemmeringen voor de toepassing van gerecycleerd PET, zo meldt de Stichting. De psychologische drempels zijn daarentegen nog vaak hoog. Vandaar dat de stichting het accent op de voorlichting wil leggen.

Hoe zuiverder het recyclaat van een soort kunststof, des te hoogwaardiger het als grondstof in nieuwe of dezelfde producten kan worden toegepast. Gescheiden inzameling is daarom een belangrijke voorwaarde om die hoogwaardige toepassingen ook mogelijk te maken. Nederland beschikt binnen Europa over de grootste capaciteit voor recycling van PET.

Het initiatief voor de Stichting is genomen door Schmalbach-Lubeca producent van kunststofflessen en het recyclingsbedrijf Reko.

Meer informatie is te verkrijgen bij de stichting, telefoon 023-536 80 07

 


© Uitgeverij Noordhoek BV