Roteb-onderdelen definitief geïntegreerd in AVR

De gemeenteraad van Rotterdam heeft definitief ingestemd met de integratie van enkele Roteb-bedrijfsonderdelen met AVR-Bedrijven per 1 april 1998.

Bericht:

Rubriek:

20 maart 1998

Bedrijfsnieuws

Het gaat om de volgende bedrijfsonderdelen:

  • Roteb Containerservice; onderdeel van Roteb Milieu
  • Roteb KGA-inzameling (exclusief de inzameling voor de gemeente Rotterdam), onderdeel van Roteb Chemie
  • Roteb Vaartuigendienst, eveneens onderdeel van Roteb Chemie
  • Roteb werkmaatschappij Afvalverwerking

 

Belangrijkste argument voor de overgang is om met de schaalvergroting in de sterk concurrerende markt een grotere vuist te kunnen maken. Daarmee verwacht men dan uiteindelijk de beste garanties voor het behoud van werkgelegenheid te krijgen. De Roteb-organisatie zal zich sterker gaan richten op taken voor de burgers van Rotterdam en bovendien wil men de kwalitatieve zorg voor bedrijven en instellingen verhogen. De nieuwe Roteb organisatie zal bestaan uit:

  • Roteb Schoon (inzamelen huisvuil, vegen, gladheidbestrijding en reinigingspolitie)
  • Roteb Hergebruik (milieuparken, kringloopwinkels, retourshops, wit- en bruingoed)
  • Roteb Lease (beheer, reparatie, onderhoud, schadeherstel van voertuigen)
  • Roteb Diensten (riooldienst, ontsmettingsdienst en reiniging straatmeubilair)

 


© Uitgeverij Noordhoek BV