Reinigingsbedrijf op Curaçao kiest voor Nederlandse automatisering

Selikor de grootste inzamelaar en afvalverwerker op Curaçao heeft onlangs gekozen om de registratie en administratie geautomatiseerd via het pakket Clear te laten verlopen. Voor leverancier GMT Europe is het de eerste opdracht buiten Europa. 

Bericht:

Rubriek:

20 maart 1998

Bedrijfsnieuws

Selikor is een in januari 1996 verzelfstandigde gemeentelijke reinigingsdienst in Willemstad met meer dan 320 medewerkers en ongeveer 65 wagens. De aandelen zijn in handen van de overheid. Het bedrijf heeft een monopoly op het huishoudelijk afval, maar moet het bedrijfafval zelf verwerven. Volgens de heer Trouwloon heeft de verzelfstandiging de herstructurering van het bedrijf in een stroomversnelling gezet. "De dienst is op dit moment versnipperd over 6 tot 7 locaties op het eiland, waarvan de stortplaats die wij in beheer hebben de belangrijkste is. Communicatie tussen die locaties is dus essentieel. Bovendien wordt nu al het afval gestort voor hetzelfde tarief. Op termijn willen we naar een gedifferentieerd tarief voor verschillende afvalstromen. Verder willen we de bedrijfsvoering optimaliseren. Vandaar dat we onze registratie en administratie willen automatiseren. Locaties moeten aan elkaar worden gekoppeld, dubbele administratie moet worden voorkomen en er moet een betere rapportage komen. Dat hebben we met een Nederlands pakket willen doen, omdat wij denken dat onze inzamelstructuur meer overeenkomsten heeft met de Nederlandse dan bijvoorbeeld met de Amerikaanse."

Uit de vier leveranciers die op de short list werden geselecteerd, is uiteindelijk voor Clear gekozen. "Voor mij persoonlijk", aldus Trouwloon, "was de modulaire opbouw van het pakket een groot voordeel. Hierdoor kunnen we het pakket geleidelijk inpassen in de organisatie, en kan je het systeem verfijnen door later modules toe te voegen. We beginnen met onze primaire proces, maar het is de bedoeling later ook de secundaire processen in het pakket te integreren. Ook van belang voor de keuze was dat het jonge mensen zijn, die enthousiast zijn en een duidelijke groei laten zien met hun pakket en het bedrijf. Als laatste vonden wij ook belangrijk dat het bedrijf een duidelijke expansie wil buiten Europa."

Volgens Sander van Vliet, accountmanager bij GMT Europe, is het contract met Selikor een mijlpijl voor GMT Europe. "Het is het eerste niet-Europese bedrijf dat voor Clear heeft gekozen, en het is ook meteen geen kleine. Je moet het qua grootte vergelijken met een stad als Groningen. Toch is zo'n project bij Selikor verder daarmee niet te vergelijken. Bijvoorbeeld alleen al door het tijdsverschil moet onze helpdesk daarvoor worden aangepast. Verder moet je heel projectmatig te werk gaan bij de invoering. Een goede planning, met een strak tijdschema, is essentieel, want als je daar bent moet alles in een korte gebeuren. Als je iets vergeet, dan moet je maanden wachten omdat weer recht te zetten, en dat kan niet."

 


© Uitgeverij Noordhoek BV