Meerderheid spaart batterijen thuis op

In 85 procent van de huishoudens waar batterijen worden gebruikt, worden deze als ze leeg zijn op één plek in het huis verzameld. Opmerkelijk is dat één persoon verantwoordelijk is voor de inzameling.

Bericht:

Rubriek:

24 maart 1998

Inzameling

In de meeste gevallen is dat de vrouw des huizes, namelijk in 68 procent van de huishoudens. Dit blijkt uit een NIPO-enquête in opdracht van de Stichting batterijen (Stibat) onder 764 Nederlandse huishoudens. Uit het onderzoek komt naar voren dat de depotvorming binnenshuis er vaak toe leidt dat de batterijen ook op een milieuvriendelijke manier worden ingeleverd. In een huishouden blijken gemiddeld zeventien batterijen aanwezig. Hiervan zijn er tien in gebruik en liggen er vier op voorraad. De resterende drie zijn gebruikt en liggen klaar om uiteindelijk verwijderd te worden.

Hoewel het systeem niet waterdicht is, zo concludeert de Stibat, werkt het systeem van het interne depot redelijk goed; 84 procent van de batterijen komt er terecht. In grotere huishoudens (vier of meer personen) loopt de inzameling minder goed. Dan komt slechts 64 procent uiteindelijk in het depot terecht.

Van de batterijengebruikers die ze niet milieuvriendelijk inleveren, doet 84 procent dat binnenshuis en slechts 16 procent gooit ze dus weg buiten de deur. Voor de inzamelaars zijn de winkel (33%) en de chemokar (30%) de meest gebruikte plekken. Dat blijkt vooral te gelden voor de mensen die de batterijen geregeld wegbrengen. Zij die dat eens per jaar of dat zelfs minder vaak doen geven de voorkeur aan een gemeentelijk depot. Ongeveer 10 procent van de huishoudens leveren de batterijen daar in.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV