Service Centrum Grondreiniging stoot private taken af

Het Stichtingsbestuur van het Service Centrum Grondreiniging heeft besloten om TOP Grond Beheer en Centrum hergebruik Grond af te stoten. Beide ondernemingen richten zich op het bevorderen van de marktwerking van hergebruik van gereinigde grond.

Bericht:

Rubriek:

24 maart 1998

Bedrijfsnieuws

Aanleiding voor de verzelfstandiging is dat de marktwerking nu voldoende aanwezig is. Het afstoten van de private taken heeft ook te maken met de geadviseerde beleidslijn van de Commissie Cohen. De publieke taken die zijn vastgelegd in de Wet Bodembescherming, blijven uitgevoerd worden door het Service Centrum Grond.

TOP Grond Beheer (TGB) exploiteert de Tijdelijke Opslag Plaatsen in Leeuwarden, Amersfoort en Moerdijk. In eerste instantie zijn deze opgezet voor de opslag van ernstig verontreinigde grond. Nu de behoefte aan opslag hiervan sterk is afgenomen, worden de depots verhuurd voor de tijdelijke opslag voor te reinigen grond. Ook is TGB actief in planning en logistiek voor het reinigen van grond, tijdelijke opslag en transporteren van verontreinigde grond.

Het Centrum Hergebruik Grond bevordert hergebruik van lichtverontreinigde grond. De rol is die van makelaar. Organisaties die over lichtverontreinigde grond beschikken kunnen deze grond leveren aan een organisatie die deze grond zinvol inzet.

Beide organisaties hebben zich in het begin vooral gericht op het bevorderen van de marktwerking. Nu deze marktwerking door het bedrijfsleven is overgenomen, zullen de aandelen worden verkocht. De verkoop zal plaatsvinden in de vorm van een 'Controlled Auction', onder begeleiding van BDO Corporate Finance B.V.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV