Slotervaart eerste ziekenhuis met milieucertificaat

Milieuminister Margreet de Boer reikt maandag 20 april aan het Slotervaartziekenhuis een milieuzorgcertificaat uit. Het Slotervaartziekenhuis is daarmee het eerste ziekenhuis in Nederland, het tweede in heel Europa, met een milieuzorgsysteem dat is gecertificeerd volgens ISO-14001.

Bericht:

Rubriek:

30 maart 1998

Bedrijfsnieuws

Milieuminister Margreet de Boer reikt maandag 20 april aan het Slotervaartziekenhuis een milieuzorgcertificaat uit. Het Slotervaartziekenhuis is daarmee het eerste ziekenhuis in Nederland, het tweede in heel Europa, met een milieuzorgsysteem dat is gecertificeerd volgens ISO-14001. Het Slotervaart heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan zijn milieuzorg uit de gedachte dat verantwoord omgaan met het milieu als een stuk preventieve gezondheidszorg geldt. Het certificatietraject heeft geleid tot een kritische doorlichting van alle bedrijfsprocessen op efficiëntie en hun relevante milieueffecten. Deze systematisch aandacht voor milieuzorg levert op dit moment reeds flinke besparingen op.

Tijdens de audit door DNV Certification is vastgesteld dat het ziekenhuis de milieueffecten van alle activiteiten die nodig zijn voor goede patiëntenzorg, nauwkeurig registreert en in staat is om in te grijpen zodra zich ongewenste ontwikkelingen voordoen.

De norm vereist niet alleen dat het milieuzorgsysteem voldoet aan wet- en regelgeving, maar ook dat het milieubeleid van het ziekenhuis voorziet in een continue proces van verbetering. Het verlenen van het 14001 certificaat betekent dus niet dat het ziekenhuis nu klaar is met milieuzorg. Certificatie-instelling DNV zal tijdens de jaarlijkse audits veel aandacht besteden aan de geplande en gerealiseerde verbeteringen. Daarnaast dienen deze periodieke audits ervoor om te verifiëren dat het milieuzorgsysteem op een adequate manier wordt onderhouden.

In het gehele ziekenhuis worden 34 verschillende soorten afval ingezameld. Elke afdeling is verantwoordelijk voor zijn eigen afvalproductie. Om de administratie solide, ook in verband met de ISO-normering, en beheersbaar te houden is een geautomatiseerd afvalregistratiesysteem opgezet met het pakket Milieu in Balans van MIB Software. Door deze automatisering is het mogelijk iedere afdeling ook financieel te belasten voor het afval dat ze produceren. Daarmee wordt de basis gelegd voor een gemotiveerde uitvoering van afvalpreventie en hoge scheidingsresultaten op de werkvloer.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV