Gooi- en vechtstreek en Hanze Milieu praten over afvalcontract

Het bestuur van het gewest Gooi- en vechtstreek is met Hanze Milieu gesprekken gestart om haar afvalcontract bij deze onderneming onder te brengen. De huidige relatie met de VAM zou daarvoor moeten worden herzien.

Bericht:

Rubriek:

1 april 1998

Bedrijfsnieuws

De komende weken zullen betrokken partijen de besprekingen voortzetten om de inhoud van het af te sluiten contract nader te bepalen. Het ligt in de bedoeling om voor de zomer tot definitieve overeenstemming te komen.

Het bestuur van het gewest Gooi- en Vechtstreek beoogt door de met Hanze Milieu af te sluiten overeenkomst een oplossing te bereiken voor de al jaren durende discussie met VAM over de hoogte van de verwerkingstarieven. De contacten tussen Hanze Milieu en andere contractpartners van de VAM waren voor het gewest aanleiding te besluiten de relatie met de VAM te heroverwegen.

Het geest Gooi- en Vechtstreek is een gemeentelijk samenwerkingsverband van tien gemeenten. Deze gemeenten hebben onder meer de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval opgedragen aan het gewest. Op jaarbasis gaat het om de verwerking van 60.000 ton huishoudelijk restafval.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV