BFI Nederland definitief overgenomen door SITA

Het Amerikaanse BFI heeft zijn belangen buiten Noord-Amerika verkocht aan het Franse Sita International Services. SITA wordt daarmee de grootste Europese afvalverwerker. De Europese Commissie maakt tegen de overname geen bezwaar. BFI Nederland heeft met ingetogen opluchting op de overname gereageerd. De naam BFI verdwijnt binnen afzienbare tijd uit het straatbeeld.

Artikel:

Rubriek:

Inhoud:

7 april 1998

Bedrijfsnieuws

Cleanliness is missie

Grootste in Europa

SITA zal straatbeeld gaan sieren

Europese fiat

Feiten en cijfers

BFI was, op het moment van overname, met 1800 werknemers en een jaaromzet van 650 miljoen gulden de grootste afvalverwerker in Nederland. De laatste tijd werd het bedrijf echter geconfronteerd met veeleisende opdrachtgevers en overheden. De economische groei, toenemende verstedelijking, technologische vernieuwing en veranderende productieprocessen speelden daarbij een belangrijke rol. Maar ook de stringentere overheidsvoorschriften voor het milieu stellen nieuwe eisen aan organisaties en ondernemingen. In dit veld moest BFI Nederland zijn nieuwe weg zien te vinden.

Binnen de context van het Amerikaanse moederconcern BFI bleek die manoeuvreerruimte te beperkt. In de BFI organisatie was al geruime tijd te horen dat het bedrijf zich teveel toelegde op de afvalinzameling, en te weinig zich kon ontwikkelen als dienstverlener met een integraal afvalzorgpakket. Deze behoefte uit de markt werd wel onderkend door de Nederlandse tak van BFI, maar de visie vond te weinig steun bij het Amerikaanse moederbedrijf. Daarmee bleven ook de benodigde gelden voor investeringen die de dienstverlening moesten gaan opzetten uit. Volgens de Nederlandse organisatie biedt de overname door SITA nieuwe mogelijkheden om bedrijfsrendement en hoogwaardige dienstverlening beter te ontwikkelen. Volgens Ben Spitman, de huidige directeur van BFI Nederland, wordt nu veel meer armslag geboden voor uitbreidingen en investeringen. De groei zal volgens hem niet zozeer in het volume zitten, maar eerder in de variatie van activiteiten. Er zal meer nadruk komen te liggen op de verwerking en recycling.

Cleanliness als missie

BFI Nederland vindt zichzelf op een gevoelig terrein opereren. Bedrijven in de afvalbranche zijn gehouden aan een zorgvuldige omgang met maatschappelijke belangen, milieu-eisen en de publieke opinie. Tijdens dat behoedzaam laveren moeten ook nog het rendement en de concurrentiepositie bewaakt en geoptimaliseerd worden. Tenslotte, zo stelt BFI in het persbericht, moeten ook de aandeelhouders tevreden blijven. SITA en Suez Lyonnaise des Eaux, de multinational waaronder de Franse afvalverwerker ressorteert, nemen daarin een heldere stelling. 'Cleanliness' is de missie van SITA, en dit wordt volgens de organisatie gestaafd door een onderzoeksbudget van acht miljoen (0,3 procent van de omzet) dollar voor projecten die gericht zijn op een milieuvriendelijkere manier van afvalverwerking.

SITA nu de grootste in Europa

De beursgenoteerde Suez Lyonnaise des Eaux is goed voor een jaaromzet van 70 miljard gulden. De groep heeft 180.000 werknemers in dienst en is actief in honderd landen in Europa, Azië en Latijns-Amerika. Vier werkterreinen worden bestreken: energie, water, afvalverwerking en communicatie. De bijdrage van SITA aan de totale omzet bedraagt 8 procent. Door de overname wordt SITA de derde op de wereldranglijst van afvalverwerkers, vlak onder Waste Management en BFI (Verenigde Staten). Het bedrijf was al marktleider in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje en houdt zich bezig met het verwerken en recyclen van alle soorten afval. Met een jaaromzet van 5,4 miljard gulden en 33.000 werknemers wordt SITA nu de grootste in Europa. Met de overname zal BFI (Verenigde Staten) een belang van 20 procent in SITA nemen, waardoor enige relatie met het oude moederbedrijf zal blijven bestaan.

SITA zal straatbeeld gaan sieren

Volgens BFI Nederland zullen de gevolgen voor het personeel beperkt blijven; er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. De positie ten opzichte van SITA blijft tamelijk zelfstandig en de huidige directie (Ben Spitman en Chuck Doble) blijft ongewijzigd. Volgens Cuck Doble hanteert SITA een gedecentraliseerd management. "In principe moet ieder bedrijf van de groep zich in het eigen land zien te redden. Maar ze zijn wel faciliterend. Dat betekent dat techniek, kennis, financieel advies en kapitaal kan worden geleverd. SITA brengt het locale management in contact met hun mogelijkheden en know how. Alle andere zaken, zoals de manier van werken en de marketing, blijven onze eigen verantwoordelijkheid. De invloed van SITA zal wel merkbaar worden in het management, de aard van de dienstverlening en de bedrijfsfilosofie, die bij de Fransen vrij geprononceerd is. Daarom, en door de sterke aanwezigheid van SITA op de Europese markt, zal de naam moeten worden veranderd. Het wordt een omvangrijk maar onvermijdelijk karwij om alle vrachtwagens en containers van nieuwe belettering te voorzien. Maar binnen afzienbare tijd zal BFI uit het straatbeeld verdwenen zijn en volledig zijn vervangen door de naam SITA."

Europese fiat

De overname door SITA stuitte niet op bezwaren van de Europese Commissie in het kader van de mededinging. Volgens Chuck Doble is dat ook logisch "Er is geen sprake van monopolisering. Bedrijven als Waste Management, BFI en Watco zijn wel grote partijen, maar maken gezamenlijk maar 20 procent uit van de totale markt. De publieke overheidsbedrijven die zich met afval bezighouden zijn nog veruit in de meerderheid. Bovendien zijn er wereldwijd duizenden andere particuliere afvalbedrijven."

Feiten en cijfers

Suez Lyonnaise des Eaux is een Frans-Belgische beursgenoteerde multinational die zich wereldwijd beweegt op vier terreinen:

Aandeel core business

Energie 56%
Water 20%
Afvalverwerking 8%
Communicatie 1%

Voor de resterende 15% is het bedrijf betrokken bij andere sectoren. De groep heeft 185.000 werknemers met een jaarlijkse omzet van ruim 70 miljard gulden. Voor de periode 1996 tot 2001 zal de groei in alle core bussinesses maar schatting 80 procent bedragen. De goei zal voornamelijk worden gerealiseerd door toename van de internationale activiteiten.

 

Cijfers over het 1e half jaar 1997:

Omzet Suez 32 miljard gulden
Omzet Sita/Tracebel 7 miljard gulden

 

Aandelenstructuur (125,5 miljoen aandelen)

Electrafina (GBL) 10,0%
Credit Agricole 7,6%
AXA-UAP 6,2%
CDC 4,5%
Saint-Gobain 4,0%
Cogema 3,0%
Werknemers 1,1%
Overigen (beurs) 63,6%

De twee bij de groep behorende afvalbedrijven zijn SITA (33.000 werknemers) en Tracebel (5000 werknemers). Deze maatschappijen zijn actief in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje (SITA) en België (Tracebel). In totaal nam de sector afvalverwerking binnen Suez Lyonnaise des Eaux, tussen 1993 en 1996 toe met 80%. De activiteiten in deze branche leverden in 1997 een winst op van 2,5 miljard dollar.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV