Cleanaway neemt Duitse SKP en TSM over

Met de overname van SKP in Europees verband en TSM voor de Nederlandse vestiging, wil Cleanaway in voortvarend tempo schaalvergroting realiseren om zo de dienstverlening te verbeteren.

Bericht:

Rubriek:

10 april 1998

Bedrijfsnieuws

De overname van de SKP groep uit Hamburg is de grootste acquisitie voor Cleanaway Europe tot nu toe. De laatste vier jaar zijn door het van oorsprong Engelse bedrijf een groot aantal bedrijven overgenomen. In Nederland behoren de bedrijven LETO Recycling, Metrex en Mirec tot de groep. Met de meest recente overname is de jaarlijkse omzet van Cleanaway Europe uitgegroeid tot boven de 1,5 miljard DM.

De hoofdactiviteiten van SKP liggen vooral op inzameling van verpakkingsmateriaal en de recycling daarvan en de industriële en commerciële afvalinzameling en handel in reststromen. SKP heeft 2500 medewerkers en een omzet van ongeveer 600 miljoen DM. Het bedrijf opereert over geheel Duitsland en is met name sterk vertegenwoordigd in het noorden en het oosten. De overname moet nog wel worden getoetst door de Europese Commissie in verband met de fusiegedragsregels.

Cleanaway Nederland heeft alle aandelen overgenomen van Transport Sanering Milieu (TSM) uit Schiedam. TSM opereert sinds 1985 vooral in het industriegebied van Rotterdam voor afval- en reststroomverwijdering met inbegrip van alle benodigde administratieve afwikkelingen. Daarnaast houdt TSM zich bezig met bodemonderzoek en -sanering en sloopwerkzaamheden. Voor 1998 bedraagt de geplande omzet ongeveer 25 miljoen gulden. Met deze acquisitie wil Cleanaway Nederland het dienstenpakket voor de Integrale Afvalzorg verder uitbreiden. Door deze verdergaande krachtenbundeling is schaalvergroting en uitbouw van een landelijk dekkend netwerk met een uitbreiding van het dienstenpakket gerealiseerd. De omzet van de Nederlandse groep stijgt hiermee tot 125 tot 150 miljoen in 1998 en een personeelsbestand van ongeveer 300 medewerkers.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV