Milieuzorg bij gemeentewerven en milieustraten

Alle gemeenten moeten per 1 januari 1998 beschikken over een intern milieuzorgsysteem. Dat geldt ook voor de gemeentewerf en de milieustraat. Om te voorkomen dat iedere gemeente het wiel opnieuw uitvindt, heeft de provincie Utrecht een projectgroep van gemeenten gevormd.

Bericht:

Rubriek:

22 april 1998

Beleid & uitvoering

In opdracht van de provincie Utrecht heeft PW+B Milieumanagement een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van de implementatie van milieuzorgsystemen bij dertien gemeentewerven in de provincie Utrecht. Als leidraad is gebruik gemakt van de ISO 14001-norm voor milieuzorgsystemen. De resultaten van het onderzoek bieden de gemeenten een handvat om te komen tot de ontwikkeling van een eigen, zelf te implementeren milieuzorgsysteem.

Een milieuzorgsysteem bestaat uit verschillende elementen. De basisstructuur bestaat uit milieubeleid, planning, implementatie en uitvoering, controle en corrigerende maatregelen en de beoordeling door de directie. Uit het onderzoek is gebleken dat alle onderzochte gemeenten een start hebben gemaakt met het opzetten van een milieuzorgsysteem voor de gemeentewerf. De implementatie van de milieuzorg moet echter op een flink aantal punten worden verbeterd. Hiertoe moet met name de procedureontwikkeling worden aangepakt. Een belangrijk en omvangrijk deel van de procedures betreft de beheersing van de werkzaamheden van de milieustraat. Nu is vaak niet duidelijk hoe de medewerkers milieuzorg moeten oppakken, waarop moet worden gelet, waarnaar wordt gestreefd en wie daarvoor verantwoordelijk is. Volgens het bedrijfsblad van Witteveen+Bos (nummer 26) biedt het Handboek Werkinstructies van Witteveen+Bos biedt daarvoor een goede basis.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV