Schaalvergroting ook bij onafhankelijken

De Samenwerkende Nederlandse Afvalinzamelbedrijven, een landelijk verbond van onafhankelijke afvalinzamelaars, en het ACU hebben de handen ineen geslagen. Daarmee ontstaan een netwerk van ongeveer 40 bedrijven.

Bericht:

Rubriek:

8 mei 1998

Bedrijfsnieuws

De SNAB (Samenwerkende Nederlandse Afvalinzamelbedrijven) hebben het secretariaat ondergebracht bij Rheynsweert, bureau voor Bestuur & Management. Rheynsweert coördineert ook al de activiteiten van Afval Coördinatie Utrecht (ACU). Het samenwerkingsverband dat zo ontstaat heeft ongeveer twee miljoen ton afval- en reststoffen en te hergebruiken materialen ter beschikking. Bedrijven die gebruik maken van ACU en nog geen lid zijn van de SNAB-vereniging zullen een geassocieerd lidmaatschap aangeboden krijgen. Door deze samenwerking ontstaat een bijna landelijk netwerk van ongeveer 40 onafhankelijke bedrijven. Volgens de heer Tammer, die tot voor kort het secretariaat van SNAB voerde, is de samenwerking een logisch gevolg om een antwoord te kunnen bieden aan de toenemende schaalvergroting en liberalisering van de afvalmarkt. Bovendien ontstaat nu ook voldoende grootte om een sterke onderhandelingspositie in te nemen bij de verschillende marktpartijen. Het secretariaat zal worden geleid door de heer Knoester die aanvult dat nu ook ondersteunende diensten (bijvoorbeeld juridische) kunnen worden verleend, die iedere partij apart zich niet kan veroorloven.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV