Groen punt op de goede weg

In 1997 is in Duitsland ruim 5,6 miljoen ton verpakkingsafval door consumenten in containers met de 'groene punt' geleegd. Dat is ongeveer 89% van al het verpakkingsmateriaal in huishoudens en bij kleine bedrijven ofwel 73,7 kilo per hoofd van de bevolking. In 1996 was dat nog 86% en 71,2 kilo. Hiervan was 5,45 miljoen ton recyclebaar en deze materialen werden uit de stroom geselecteerd en voor recycling aangeboden.

Bericht:

Rubriek:

14 mei 1998

Inzameling

Dit resultaat betekent dat de beheersorganisatie van de groene punt voldeed aan de doelstellingen die waren opgezet door de verpakkingverordeningen bij de invoering van de groene punt. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de bevolking gelooft dat bescherming van het milieu nog steeds belangrijk is. Als reden wordt gegeven dat het de enige manier is om de levensstandaard te verbeteren en om de omgeving te bewaren voor volgende generaties. Volgens het onderzoek doen tegenwoordig meer mensen dan ooit (95%) hun deel aan de milieubescherming door het scheiden en sorteren van het huishoudelijke afval. Ongeveer hetzelfde percentage is van mening dat afvalscheiding slechts een van de manieren is om bij te dragen aan een beter milieu.

Volgens Wolfram Brück van Duales System Deutschland tonen de goede resultaten van de scheiding en inzameling aan dat het groene punt systeem wordt geaccepteerd door de bevolking en dat de recycling van verpakkingsafval mogelijk is op een hoog niveau.

De volgende uitdaging waarvoor Duales System Deutschland zich gesteld ziet is de reductie van kosten. Op dit moment betaalt iedere burger DM 49 aan het systeem. De bedoeling is dat in 2006 dit is teruggebracht tot DM 41. De organisatie legt een sterk vertrouwen in de technologie. Volgens hen zal de moderne technologie, zoals volledige geautomatiseerde sortering en bewerking, de sleutel zijn voor een milieuvriendelijk en economisch aanvaarbare recycling.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV