ROVA boekt goede start

NV ROVA Holding heeft in het eerste (verlengde) boekjaar van haar bestaan (1 juni 1996 tot 31 december 1997) een winst behaald van f. 13,4 miljoen bij een omzet van f. 156 miljoen.

Bericht:

Rubriek:

25 mei 1998

Bedrijfsnieuws

ROVA is een zogenaamd overheidsgedomineerd bedrijf dat de wettelijke zorgplicht voor afvalverwijdering van de 21 deelnemende gemeenten in de Regio IJssel-Vecht. In deze regio wordt de inzameling, bewerking en eindbewerking van zowel huishoudelijk als bedrijfsafval verzorgd. Uitgangspunt daarbij is de integrale zeggenschap (regiefunctie) over de volledige keten. Volgens ROVA is dit cruciaal om te komen tot optimaal gebruik van schaalvoordelen en om te voldoen aan de strenger wordende milieueisen. Met het regieconcept probeert ROVA de kosten zo laag mogelijk te houden bij een nog steeds stijgende afvalstoffenheffing.

In januari 1997 werd de ROVA uitgebreid toen de dienst Stadsreiniging van de gemeente Amersfoort overging in ROVA. In hetzelfde jaar trad ook het regionale samenwerkingsverband Afval Verwijdering Utrecht toe als aandeelhouder. De bij de AVU aangesloten regiogemeenten maken sindsdien gebruik van ROVA's overslagvoorziening in Amersfoort. Vervolgens is ook de gemeente Meppel als 25 aandeelhouder toegetreden.

Het werkgebied omvat inmiddels ruim een half miljoen inwoners en een groot aantal bedrijven en instellingen. Per jaar wordt 300.000 ton afval verwerkt door 250 werknemers.

In 1997 is ook een 50% belang genomen in Wavin Re Use. Samen met Hanze Milieu die de andere helft van de aandelen heeft zal naar verdere uitbouw worden gezocht voor activiteiten voor het recyclen en hergebruiken van kunststoffen. De deelname in Re Use past in het concept van ROVA om voor deelstromen, bijvoorbeeld door tariefdifferentiatie, zeggenschap te creëren in de cruciale fase van de afvalketen.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV