AVR wil omzet in drie jaar verdubbelen

De directie van AVR wil binnen drie jaar tot de top 15 van Europa horen. De omzet zal daarvoor moeten stijgen van 1,5 naar 3 miljard gulden per jaar. Daarvoor zal intensief naar partners worden gezocht, vooral in de Benelux.

Artikel:

Rubriek:

Inhoud:

3 juni 1998

Bedrijfsnieuws

Groei door overnames

Nieuwe uitstraling

Op 3 juni presenteerde met een wervelende show het nieuwe AVR zich aan relaties en personeel. Het spektakel en peptalk moest de neuzen nog eens in de goede richting zetten, want zo gaf algemeen directeur Den Ouden toe "de integratie van een matig renderende AVR, een bedrijfsgerichte organisatie van Booy en de publiekgerichte cultuur van de Roteb is een moeizaam proces geweest." Gezegd moet worden dat van die moeilijkheden niets te merken viel. Wel was te merken dat de bedrijfgerichte cultuur het gewonnen had. De combinatie van service, milieukwaliteit en bedrijfsrendement straalde niet alleen de top uit, maar was ook duidelijk de boodschap van de overige AVR'ers.

Groei door overnames

Nu de integratie nagenoeg voltooid is, volgt een nog spannender periode. Voor de korte termijn heeft AVR zich hoge doelstellingen opgelegd. "Willen wij onze zelfstandigheid behouden dan moeten wij binnen drie jaar tot de top 15 van Europese afval- en milieubedrijven gaan behoren", zo motiveert financieel directeur Peter Baars het beleid. "Die grootte is noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in risicovolle projecten. En dat is weer de enige mogelijkheid om 'leading' te blijven in deze markt." Op dit moment wordt van de nieuwe AVR een omzet van ongeveer 1,5 miljard verwacht. Dit moet verdubbelen om in de top 15 binnen te dringen. Dat wordt dan een stijging met stip, want een dergelijke groei is niet eenvoudig. "Autonome groei zal moeilijk zijn", zo licht Peter Baars toe. "Vergroting van het marktaandeel is mogelijk, en daar zullen we ook zeker hard aan werken, maar daaruit alleen kunnen we die groei niet realiseren. Prijzen staan onder zware druk. En dat is niet goed voor de branche, want uiteindelijk gaat de kwaliteit eronder lijden. Aan te sterke prijsinflatie doen wij niet mee, omdat de kwaliteit van de dienstverlening en van het milieu bij ons voorop staat. Wij zijn namelijk ervan overtuigd dat op termijn klanten alleen zaken willen dien met betrouwbare milieubedrijven. Die voorkeur merken we nu al bij onze klanten."

De groei zal daarom vooral moeten komen uit overnames en samenwerking. "We zullen ons in eerste instantie vooral richten op de Benelux. Dat zien wij toch als onze thuismarkt. Pas later zullen we ook daarbuiten ons actief op de acquisitie richten", aldus Peter Baars.

Nieuwe uitstraling

Onder toeziend oog van grootaandeelhouder Burgemeester Peper van Rotterdam lichtte de directie de nieuwe organisatiestructuur van AVR, de nieuwe huisstijl en de plannen door de toekomst toe. De overname van de Booy-bedrijven en de samenvoeging bij AVR van enkele onderdelen van de Roteb maakte van AVR niet alleen Nederlands grootste afvalconcern, ook maakte de integratie van de bedrijfsonderdelen een nieuwe organisatiestructuur noodzakelijk. Het nieuwe AVR heeft ruim 1200 personeelsleden en vijf business units:

  • Overheid: alle diensten kunnen aan AVR worden uitbesteed in een partnership-relatie, waarbij de gemeente zelf bepaald welke delen in welke mate worden uitbesteed.
  • Industrie: wil als 'one-contractor' gaan opereren met voor site-management, reiniging en logistieke dienstverlening door optimalisering van de afvalketen.
  • Afvalverwerking: wil zich vooral op milieutechnisch gebied gaan profileren als de beste voor de omzetting van huishoudelijk en bedrijfsafval in bouwstof of brandstof.
  • Chemie: gericht op verwerking van gevaarlijk afval en wil de nieuwe technologie ontwikkelen om omzetting tot grondstof of bouwstof mogelijk te maken.
  • Recycling: het kennis- en ontwikkelcentrum van nieuwe technologie, of "de Willy Wortels van de AVR".

Het doel van de AVR nu is: one stop shopping. Alle diensten die door klanten van AVR worden gevraagd moeten door de AVR geleverd kunnen worden. Het imago van de AVR als dat van 'verbrander' moet daarom snel veranderen in dat van 'dienstverlener voor de gehele afvalketen'. AVR wil daarbij ook het contact behouden met de primaire klant. Door direct de relatie te hebben met de ontdoener kan veel beter en sneller op de markt worden ingespeeld. Daar wil AVR juist in de toekomst zijn kracht uit gaan halen.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV