Werkboek milieumaatregelen Metaal- en elektrotechnische industrie

De FO-industrie heeft het werkboek milieumaatregelen Metaal - en elektrotechnische industrie gepubliceerd. De lijvige handleiding komt voort uit de intentieverklaring die in 1995 is ondertekend door overheid en bedrijfsleven. Het werkboek is bestemd voor de ruim 14.000 metalelektro bedrijven en de vergunning verlenende overheden.

Bericht:

Rubriek:

10 juni 1998

Publicaties

 

In de intentieverklaring wordt uitgegaan dat bedrijven een bedrijfsmilieuplan (BMP) opstellen. Het werkboek is speciaal ontwikkeld om hierbij als hulpmiddel te fungeren. Bedrijven die een BMP willen opstellen, vinden in het werkboek maatregelen die in het BMP kunnen worden opgenomen. Overheden vinden informatie over bewerkingsprocessen en kunnen met behulp van het werkboek een BMP beoordelen. Overigens is een BMP voor de branche niet verplicht.

Bij de presentatie noemde de voorzitter van de Vereniging FME-CWM, de heer A. Kraaijeveld, het boek een nieuwe mijlpijl. "Het is sinds de ondertekening van het convenant een hele bevalling geweest, maar het resultaat is er dan ook naar." Zijn collega van de Metaal Unie, mevrouw H.C.W. Hovers van Lierop, sloot zich hierbij aan. "Deze mijlpaal heeft de vorm van een reusachtig boekwerk aangenomen. Je zou er bijna van schrikken als je het zo voor je ziet. Het is wel erg dik, maar gelukkig ook toegankelijk. En dit verzacht enigszins de pijn van het lange wachten."

Het eerste deel van het werkboek gaat in op hoe een BMP wordt opgesteld, waarbij ook de relaties met vergunningen, jaarrapportages en een concernbenadering aan de orde komen. Daarna volgen modules over de geldende regels voor energie, afval, geluid en water. In het derde deel zijn de modules voor de specifieke bewerkingsprocessen opgenomen, waarbij wordt aangegeven welke beleidsafspraken en wet- en regelgeving relevant zijn. Het vierde deel gaat in op de ondersteunende voorzieningen, bijvoorbeeld opslagfaciliteiten voor gevaarlijke stoffen. Verder is in het werkboek ook een BMP-tabel opgenomen met een toelichting, en is een apart deel gewijd aan de officiële teksten. Het werkboek is opgebouwd uit verschillende katernen in plaats van een losbladig systeem. De reden is dat op deze manier het werkboek eenvoudig te actualiseren is.

Het werkboek kost f. 291,50 (incl. BTW, alleen het hoofdwerk, niet de aanvullingen) en is te bestellen bij de VNG-Uitgeverij in Den Haag (070-373.88.88)

 


© Uitgeverij Noordhoek BV