Hergebruik autobanden in het nauw

De inzameling en hergebruik van versleten autobanden komt in gedrang door een verslechtering van de economische situatie. Zeer waarschijnlijk zal het tarief voor inzameling bij de vakhandel met 50 cent tot een gulden worden verhoogd. Of dit geheel of gedeeltelijk wordt doorberekend aan de consument is onzeker.

Bericht:

Rubriek:

18 juni 1998

Inzameling

De verslechterde situatie is het gevolg van de concurrentiepositie van loopvlakvernieuwde banden. De concurrentie is de afgelopen twee jaar zeer sterk gestegen. Dit geeft al geleid tot de sluiting van enkele vernieuwingsfabrieken in Duitsland, en ook in Engeland staat een sanering op stapel. Hierdoor staan ook de marges voor inzamelingsbedrijven onder druk. Volgens branchevereniging VACO zullen de bandeninzamelaars de komende tijd gedwongen worden om hun innametarieven voor versleten en gedemonteerde personenautobanden voor bandenspecialisten en garagebedrijven te verhogen. Gemiddeld ligt het tarief nu op f. 2,50 per band.

Bij de opstelling van de AMvB is niet, zoals bij auto's en wit- en bruingoed, gekozen voor een verwijderingsbijdrage aan het begin van de keten, omdat de branche veel te maken heeft met parallelle import. In plaats daarvan is een marktconforme oplossing bedacht. Het tarief voor een bepaalde partij wordt bepaald door de verhouding aan banden die nog kunnen dienen als karkas voor loopvlakvernieuwing (positieve waarde) en de banden die definitief verwijderd moeten worden (negatieve waarde). Door de concurrentie en de lage marge komt de verwerking in de problemen. Geschat wordt bijvoorbeeld dat 300.000 tot 400.000 afgedankte vrachtwagenbanden op dit moment in opslag liggen.

Jaarlijks komen 4,3 miljoen gebruikte personenautobanden vrij. Meer dan 90% wordt daarvan ingezameld door gecertificeerde inzamelaars. De bandenproducenten en -importeurs, waarvan de 20 belangrijkste zijn verenigd in de Vereniging Band en Milieu (BEM), zijn in een AMvB verantwoordelijk gesteld voor de milieuverantwoorde verwerking van gebruikte banden. De BEM heeft daarvoor met inmiddels 16 bandeninzamelaars contracten afgesloten, die voldoen aan de in de wet gestelde kwaliteits- en milieueisen. Het doel, zoals in de AMvB is bepaald, is om 100% in te zamelen. Op dit moment krijgen van de ingezamelde banden 20% een tweede leven, 36% wordt gebruikt voor loopvlakvernieuwing, 31% wordt als alternatieve brandstof toegepast en 9% vindt een toepassing als secundaire grondstof. De percentages aan hergebruik moeten echter nog omhoog volgens de doelstellingen van de AMvB.

Zowel de VACO als de BEM roepen de garagebedrijven op om gedemonteerde banden uitsluitend in te leveren bij erkende, en dus gecertificeerde, inzamelbedrijven. De BEM is daarvoor nu een actie gestart met een raamstikker voor garage- en servicebedrijven. Op de groengekleurde raamstikker staat de tekst: "Vervang hier uw banden en wij zorgen voor een milieuverantwoorde verwerking".

VACO, telefoon 071-5686970, e-mail: info@vaco.nl
BEM, telefoon 070-3177243, e-mail kunst@xs4all.nl

 


© Uitgeverij Noordhoek BV