Bericht:

Rubriek:

23 juni 1998

Verwijdering

CIM wil immobilisatie stimuleren

Door onder andere de CUR, VIB en NVIP is het Centrum voor Immobilisatie (CIM) opgericht. De initiatiefnemers willen dat immobilisatie als een milieuverantwoorde manier wordt gezien om afvalstoffen te verwerken.

 

Tijdens de presentatie van het centrum werd de nadruk gelegd op de aspecten van immobilisatie als middel om milieugevaren nu en in de toekomst in te dammen, waardoor zonder menselijke controle schade aan ecosystemen niet of slechts in geringe mate op zal kunnen treden. Het CIM zal zich vooral gaan inzetten om marktintroductie waarbij immobilisatietechnieken worden toegepast actief te stimuleren. Daarvoor wil met het aanspreekpunt in de gesprekspartner worden voor overheid en bedrijfsleven. Bovendien wil men een soort van expertisecentrum gaan vormen door kennisvergaring en deze ook weer ter beschikking te stellen voor derden. Ook zal onderzoek worden geïnitieerd voor bijvoorbeeld ontwikkeling van technische grondslagen en kwaliteitsbeoordeling. Als laatste en meest belangrijke doelstelling werd het initiëren van product- en procescertificatie genoemd.

De activiteiten van het CIM worden uitgevoerd door Novem voor het deel communicatie en kennisoverdracht, en door CUR voor onderzoek en technische grondslagen.

Immobilisatie is een verzamelnaam voor technieken waarmee afvalstoffen worden omgevormd tot minder schadelijke stoffen of tot materialen die in de bouw kunnen worden toegepast. Er zijn in de afgelopen jaren diverse technieken ontwikkeld voor de immobilisatie van afvalstoffen. Deze technieken zorgen ervoor dat mogelijk schadelijke stoffen in het afval worden vastgelegd en zich niet in het milieu kunnen verspreiden. Hierdoor kunnen deze niet-herbruikbare afvalstoffen onder een minder streng regime worden opgeslagen. Zijn de stoffen na immobilisatie wel herbruikbaar, dan kunnen ze bijvoorbeeld worden ingezet als ophoog- of funderingsmaterialen voor civieltechnische toepassingen.

Meer informatie:
CUR
telefoon 0182-540600
e-mail: cur@cur.nl  


© Uitgeverij Noordhoek BV