Inzameling bij apotheken in Utrecht van start gegaan

Ook niet-verslaafden kunnen hun injectiespuit nu inleveren. In juni is de start gemaakt met een nieuw inzamelsysteem voor gebruikte injectiespuiten en restanten medicijnen in de provincie Utrecht om deze speciale afvalstoffen uit het gewone huishoudelijke afval te houden.

Bericht:

Rubriek:

30 juni 1998

Inzameling

Iedereen die injectiespuiten bij de apotheek koopt voor het toedienen van medicijnen krijgt gratis een minicontainer mee. Hierin kunnen gebruikte naalden en spuiten worden verzameld. Volle minicontainers kunnen weer kosteloos bij de apotheek worden ingeleverd. Ook met restanten geneesmiddelen kan men daar terecht. De apotheek verzorgt de tijdelijke opslag in speciale inzamelbakken. Deze bakken worden op afroep eenmaal per maand door de inzameldienst opgehaald. De inzamelaars zorgen vervolgens voor de afvoer naar de speciaal daarvoor geschikte verbrandingsinstallatie. De inzameling liep tot voor kort via de farmaceutische groothandel zelf, maar omdat dit niet tot hun kerntaken behoorde zijn ze daar inmiddels mee gestopt. Zowel de Afval Verwijdering Utrecht (AVU) als de provincie Utrecht hechten er echter aan dat een inzamelingswijze zou blijven bestaan. Door de samenwerking met de inzamelaars ROVA in Amersfoort en RHD in Utrecht en de apothekers is volgens de provincie Utrecht een goed lopend inzamelsysteem ontstaan gekoppeld aan transport door professionele bedrijven.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV