Regio Stedendriehoek en EDON/Hanze Milieu bereiken akkoord

De Regio Stedendriehoek en EDON/Hanze Milieu hebben een akkoord bereikt over de overdracht van de afvalinzamelings- en verwerkingsactiviteiten van de regio. De gesloten overeenkomst regelt een viertal hoofdpunten: de VAM-contracten, twee stortplaatsen, de oprichting van een intergemeentelijke afvaldienst voor vijf gemeenten en de overname van de commerciële inzamelactiviteiten door Hanze Milieu.

Bericht:

Rubriek:

1 juli 1998

Bedrijfsnieuws

De op te richten intergemeentelijke afvaldiesnt zal actief zijn in de gemeenten Gorssel, Lochem, Vorden, Warnsveld en Zutphen. De nieuwe onderneming zal onder de nieuwe naam Berkel Milieu NV al het huishoudelijk afval inzamlen en de reinigingstaken uitvoeren. Dit komt geheel overeen met de taak die de Regio nu uitvoert.

De betrokken gemeenten worden aandelehouder van het bedrijf, dat onderdeel zal gaan uitmaken van de sector 'overheid' van Hanze Milieu. Binnen deze sector hebben al andere gemeenten het beheer van de intergemeentelijke afvaldienst ondergebracht. Onderdeel van het akkoord is het uitgangspunt, dat het nieuwe bedrijf Berkel Milieu een lager kostenniveau voor de inzameling van huishoudelijk afval zal hanteren. De inzameling van bedrijfsafval (het gaat om ongeveer 900 contracten) wordt ook overgenomen door Hanze Milieu, die dit zal onderbrenegn in de sector 'commerciële inzameling'. Al het personeel dat in vaste dienst is bij de Regio gaan over naar het nieuw op te richten bedrijf. Voor deze overgang zal een nieuw sociaal plan worden opgesteld.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV