Bericht:

Rubriek:

7 juli 1998

Bedrijfsnieuws

Vertis ondersteunt bouw fabriek huisvuilverwerking in India

Even buiten de gemeente Nagpur in India (2 miljoen inwoners) wordt naast de stortplaats een huisvuilverwerkingsfabriek gebouwd voor de productie van elektriciteit en compost. De fabriek zal naar verwachting in de tweede helft van 1999 operationeel zijn.

 

Het Nederlandse ingenieursbureau Vertis heeft Cicon Environment Technologies, de hoofdaannemer van het project in India, ondersteund met kennis van soortgelijke installaties in Europa. In een voorbereidende studie zijn de in Europa gangbare technieken voor omzetting van afval in biogas en compost geïnventariseerd. Ook is een overzicht gegeven van de praktijkervaringen over de afgelopen jaren. Op basis van deze studie heeft Cicon een technologieleverancier geselecteerd. Het technische ontwerp van de fabriek wordt door deze leverancier momenteel verder uitgewerkt. Vertis heeft met deze leverancier al eerder ervaring opgedaan. Cicon zal de benodigde patenten van de technologie in licentie nemen.

Vertis is verder betrokken bij het opzetten van het vooronderzoek., zoals sorteeranalyses naar de samenstelling van het afval, proeven met de effectiviteit van scheidingsprocessen en naar de biogasproductiviteit van het afval. Een langdurig onderzoek naar de biogasproductiviteit van het afval is gestart tijdens een recent bezoek van Vertis aan India. Tijdens het bezoek is ook ondersteuning gegeven bij het opstellen en uitwerken van de randvoorwaarden voor het onderwerp.

In de fabriek zal huisvuil worden omgezet in biogas en compost. De compost (ruim 150 ton per dag) zal als bodemverbeteraar en als bron van voedingsstoffen worden afgezet in de landbouw. In India is de vraag naar organische meststoffen nog erg groot. Bovendien wordt hiermee winderosie van landbouwgronden verminderd, omdat de compost vocht beter vasthoudt. Het biogas (ongeveer 50.000 m3) zal worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit in een centrale met een totaal vermogen van ruim 4 MW. Daarnaast zullen herbruikbare stoffen, zoals kunststof en rubber, uit het afval worden uitgesorteerd. Volgens de heer Brinkman van Vertis is in de projectformulering de productie van biogas en van compost van even groot belang voor de exploitatie van de installatie. Voor de investeringen in het project en de installaties wordt een subsidie verstekt van de Indiase overheid.

De installatie zal bestaan uit een mechanische scheidingsinstallatie en een biologische verwerkingsinstallatie . De totale capaciteit van de installatie bedraagt 520 ton huisvuil per dag. In de mechanische scheidingsinstallatie worden kunststoffen, rubber en andere biologisch niet-afbreekbare fracties door zeven en handmatige scheiding verwijderd uit de afvalstroom. De resterende stroom bestaat uit biologisch afbreekbare materialen, zoals keuken- en tuinafval en papier. Deze stroom wordt in drie vergistingstanks gepompt, waarin onder zuurstofloze condities de vorming van biogas plaatsvindt. Na de vergisting wordt het uitgegiste materiaal ontwaterd en onder toevoer van zuurstof gedurende enkele weken nagecomposteerd tot een rijpe compost.

Cicon onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om ook in andere Indiase steden soortgelijke installaties te bouwen en heeft een vooronderzoek naar de afvalsamenstelling in enkele andere steden gestart.

 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV