Bericht:

Rubriek:

21 juli 1998

Bedrijfsnieuws

vof Sortiva opgericht

NV Huisvuilcentrale en G.P. Groot Recycling gaan samenwerken in de vof Sortiva. De oprichting van het bedrijf bekrachtigt ook in formele zin de samenwerking die sinds begin dit jaar in gang was gezet.

 

Sinds het voorjaar van 1996 wordt het grofvuil uit Noord-Holland al gescheiden bij G.P. Groot Recycling. Dit omdat het naast een beter materiaalhergebruik ook leidt tot een beter verloop van het verbrandingsproces. Met het oprichten van de vof is de NV Huisvuilcentrale mede-eigenaar geworden van de scheidingsinstallatie van G.P. Groot. Voor de NV Huisvuilcentrale betekent dit een verbreding van de activiteiten, want naast verbranden en composteren valt nu ook afvalscheiding in het pakket. Daarnaast biedt de samenwerking ook een aantal bedrijfsvoeringsvoordelen. Zo leidt de scheiding van grof huisvuil tot lagere onderhoudskosten van de verbrandingsinstallatie en tot minder processtoringen in het verbrandingsproces. Voor G.P. Groot garandeert het samenwerkingsverband meer continuïteit in de bedrijfsvoering.

Het afgelopen jaar werd 32.000 ton grof huisvuil, het totale aanbod uit Noord-Holland, door de scheidinginstallatie van G.P. Groot gevoerd. De helft daarvan, voornamelijk hout en metalen, kwam in aanmerking voor hergebruik. De ander helft ging weer terug naar de Huisvuilcentrale om daar te worden verbrand.


© Uitgeverij Noordhoek BV